Sản phẩm máy tính Thương hiệu Việt - Ingreetech

Sản phẩm máy tính thương hiệu Việt do Ingreetech cung cấp bao gồm: Máy tính để bàn (Desktop, Workstation), Máy chủ (Server), Máy tính xách tay (Netbook, Notebook, Laptop), Máy tính bảng (Tablet), Điện thoại thông minh (Smart Phone), Linh kiện, Phụ kiện.